Úvod info@alperg.cz

Public relations

Jak pro vás může být PR užitečné?

PR ušetří váš čas

Na svolané tiskové konferenci sdělíte své názory všem novinářům najednou a nemusíte dávat několik různých rozhovorů do médií. Management se může plně věnovat své hlavní pracovní činnosti – komunikaci za něho obstará PR.

PR je pohodlnější

Tiskovou konferenci lze svolat na váš popud, kdy se to vám to hodí. Nemusíte čekat až o vás média projeví zájem a nejste závislí na externích faktorech.

PR napomáhá při rozhodování

Díky monitoringu a analýzám můžete pohodlně sledovat jak svoje aktivity, tak i konkurenty, měřit výkonnost PR a následně přijímat fundovaná rozhodnutí.

PR je aktivní

V dnešní době je nutné informace aktivně šířit. Jestliže je firma v tomto ohledu pasivní, o jejích nových produktech a službách se mnoho lidí nedozví. Otištění tiskové zprávy nebo článku v médiích je zadarmo, tak proč toho nevyužít.

PR se dá měřit

Může se zdát, že je PR neuchopitelné a neměřitelné. Při vhodně zvolených nástrojích je možné u služeb public relations změřit jejich efektivitu. Každý zákazník by měl mít možnost seznámit se s výsledky práce v „hodnotovém vyjádření“.

PR osloví nové potenciální zákazníky

Různé formy PR komunikace, jako jsou specializované projekty a tématické články, rozšiřují okruh potenciálních zákazníků. Na rozdíl od reklamy jsou levnější a mohou na větším prostoru sdělit více informací.

PR napomáhá vybudovat kvalitní vztahy s novináři

Novináři jsou dnes zvyklí na prvotřídní servis – jestliže nedostanou kvalitní informace nebo si je musí složitě opatřovat, jejich spokojenost klesá. Spokojený a informovaný novinář zaručuje polovinu úspěchu.

 

© 2012 Alperg Communications, s. r. o., Všechna práva vyhrazena