Úvod info@alperg.cz

Unileasing dále roste a mění image

20.11.2007

Praha 20. listopadu 2007 – Unileasing, univerzální leasingová společnost působící v oblasti leasingu movitých věcí, oznamuje hospodářské výsledky za 3. čtvrtletí 2007 a současně změnu korporátní identity.

Společnost Unileasing a. s. uzavřela v průběhu první tří čtvrtletí roku obchody ve výši 1,56 miliardy Kč, což v porovnání s rokem 2006 představuje nárůst 25 %. Největší růst zaznamenala komodita strojů a technologií, kde se objem zvýšil o plných 200 milionů Kč. Druhý největší nárůst byl v těžké dopravní technice, a to ve skupině nákladních automobilů a tahačů. Skladba rostoucích komodit odpovídá rozvoji českého hospodářství – zvyšující se průmyslové výrobě a vysoké přepravní náročnosti,“ komentuje výsledky Ing. Pavel Nový, místopředseda představenstva, Unileasing a. s.

Ke zlepšení došlo také u nejdůležitějších ekonomických ukazatelů. Zisk před zdaněním se meziročně zvýšil o 10 % na 72 milionů Kč. Objem pohledávek po splatnosti, jeden z přísně sledovaných ukazatelů leasingových a splátkových společností, dokonce ke 30. září 2007 poklesl na pouhých 5 milionů Kč, což je pokles o 40 % oproti stejnému období loňského roku. Poměr těchto pohledávek k tržbám společnosti je na úrovni desetin procenta, což odráží kvalitu realizovaných obchodů a vynikající řízení rizik při vysokých objemech obchodů. Příznivé hospodářské výsledky představují dobré podmínky pro pokračování další expanze v příštích letech a posílení pozice největší nezávislé leasingové společnosti v České republice.

„Jsme přesvědčeni, že finanční leasing bude i v příštím roce nejrozšířenějším způsobem financování movitých věcí. Společnost Unileasing má již připraveny produkty reagující na nové daňové předpisy – vedle finančního leasingu půjde opět o leasing operativní a úvěrové financování. Naší výhodou bude i nadále rychlost, přizpůsobivost a vysoká profesionalita, včetně individuálního přístupu k financování jednoduchých předmětů i složitých výrobních celků,“ uvádí Ing. Pavel Ovsík, předseda představenstva, Unileasing a. s.

Do roku 2008 s novým logem

Nové logo společnosti Unileasing, a. s. Společnost Unileasing se od nového roku také rozhodla modernizovat svoji korporátní identitu a vizuální styl. Změněná identita by měla evokovat, že Unileasing je společnost, která jde s dobou, a sdělit okolnímu světu, že je oproti konkurenci schopná pružně reagovat na individuální požadavky zákazníků. Redesign loga společnosti směřoval k maximálnímu zpřehlednění a zjednodušení značky při zachování základní kontinuity tvaru. Dále byla vytvořena grafická nadstavba loga využívající 3D prvky v duchu současných trendů. Veškeré úpravy směřují k jasnějšímu a rychlejšímu vnímání značky Unileasing při její prezentaci.

Ústřední motiv plachetnice „Ústřední motiv plachetnice byl zvolen jako reprezentant sice běžně neleasingovaného objektu, který ale pro většinu vnitrozemců představuje splnění snů a přání a dodává celé prezentaci odlehčenou a pohodovou náladu. Slogan „Napněte plachty“ pak vyzývá k většímu rozletu, který je klientovi zprostředkován produkty společnosti Unileasing. Zmiňovaný vizuál je však jen prvním motivem, po němž budou následovat další, více cílené dle konkrétního užití,“ doplňuje Ondřej Kalista, Creative Director v reklamní agentuře Euro Agency s.r.o., která novou podobu loga připravovala.

Unileasing, a. s.

Unileasing je univerzální leasingová společnost, která na českém trhu působí již od roku 1991. Vedle klasického finančního leasingu s následnou koupí najaté věci a leasingu operativního nabízí také alternativní formy financování, jako je splátkový prodej, úvěrové financování nákupu movitých a nemovitých věcí, eventuálně též odkup pohledávek dodavatelů movitých a nemovitých věcí. Ve svém portfoliu má zastoupeny všechny druhy dopravních a přepravních zařízení, dále pak široké spektrum strojírenských, energetických, zdravotnických, sportovních, kancelářských a dalších zařízení, včetně technologií a technologických celků.

 

© 2012 Alperg Communications, s. r. o., Všechna práva vyhrazena