Úvod info@alperg.cz

Společnost McAfee uvádí první nástroj pro ochranu dat nabízející technologii silného šifrování

21.01.2008

Společnost McAfee Praha 21. ledna, 2008 – Společnost McAfee, Inc. (NYSE: MFE) oznámila uvedení řešení McAfee® Total Protection for Data. Jedná se o komplexní řešení, které zajišťuje ochranu dat na všech úrovních a neustálý plný přehled a kontrolu nad důvěrnými daty bez ohledu na to, kde jsou umístěna. Nové řešení nabízí vysokou škálovatelnost a centrální správu, zahrnuje šifrování koncových bodů, kontrolu zařízení a řešení pro prevenci ztráty dat (host data loss prevention, DLP).

Host Data Loss Prevention (řešení pro prevenci ztráty dat na koncových zařízeních), správa zařízení a šifrování koncových bodů zajišťují shodu s předpisy a omezují riziko ohrožení.

Řešení Total Protection for Data vytvořila společnost McAfee jako reakci na rostoucí regulační požadavky týkající se podnikového sektoru, které po společnostech vyžadují, aby zajistily soukromí zákazníků a důvěrnost dat. Společnost McAfee chrání data bez ohledu na to, jak jsou používána, jakým způsobem jsou uložena, kde jsou umístěna a jakým způsobem k nim uživatelé přistupují. Zákazníci získají s tímto řešením komplexní monitorování a ochranu pro všechny používané komunikační kanály včetně podnikového e-mailu, soukromých e-mailů, aplikací pro zasílání zpráv (instant messaging), přenosu souborů, sdílení souborů pomocí peer-to-peer sítí, webového e-mailu i dalších komunikačních kanálů. Fakt, že do řešení je zahrnuto také šifrování koncových bodů, zajišťuje podnikovým zákazníkům ochranu i v případě, že dojde ke ztrátě nebo krádeži počítačů či jiných zařízení.

Plně integrovaná ochrana koncových bodů

Řešení Total Protection for Data je integrováno s platformou McAfee ePolicy Orchestrator® (ePO™). Tato integrace zajišťuje plnou ochranu koncových bodů i ochranu všech kroků procesů, které mezi koncovými body probíhají. Zákazníci mohou dále s výhodou používat současnou konzolu pro správu i příslušné agenty, které umožňují hladké nasazení a poskytují pokročilé reportovací funkce. Řešení Total Protection for Data je plně přizpůsobitelné stávajícím potřebám zákazníka a jeho škálovatelnost umožní i přizpůsobení budoucím požadavkům. Centrální správa politik a jejich prosazování umožňuje, aby kontrolu nad zabezpečením dat měli v podnicích ve svých rukou ti, kdo jsou k tomu určeni – tedy odborníci na zabezpečení.

Šifrování dat nabízené společností McAfee zajišťuje ochranu vyžadovanou zásadami Safe Harbor (zásady pro zpracování zákaznických dat vydané Ministerstvem obchodu USA). Podniky jsou tímto způsobem chráněny před riziky prozrazení citlivých informací, před finančními ztrátami, poškozením značky, vznikem konkurenční nevýhody, ztrátou zákazníků nebo před nemožností dosáhnout požadované shodu s předpisy. Podrobné funkce auditu a protokolování spolu s rozsáhlou sadou šablon pro politiky a reportování navíc podnikům pomáhá dostát i nejnáročnějším regulačním požadavkům.

Funkce řešení Total Protection for Data společnosti McAfee:

 • Centrální správa politik a jejich prosazování
 • Silné šifrování pro notebooky, stolní počítače a zařízení
 • Chrání data před neoprávněným přístupem
 • Činí data nepoužitelnými v případě ztráty nebo krádeže
 • Chrání před incidenty, při nichž by mohlo dojít k odhalení citlivých dat
 • Předchází ztrátám dat bez narušení legitimních obchodních činností
 • Zajišťuje, že v podnikových sítí budou používána pouze autorizovaná zařízení
 • Umožňuje řídit, jaké typy dat lze kopírovat na externí zařízení
 • Nepřetržité monitorování chování uživatelů
 • Funkce auditu a reportování zajišťují plnou viditelnost/přehled nad daty a procesy
 • Prosazení regulačních požadavků a požadavků vnitřní politiky

O společnosti McAfee, Inc.

Společnost McAfee, Inc., se sídlem v Santa Clara v Kalifornii, je renomovaným specialistou na technologickou bezpečnost. Dodává proaktivní osvědčená řešení a služby, které chrání systémy a sítě na celém světě. McAfee díky svým bezkonkurenčním odborným znalostem a zaměřením na inovace umožňuje domácím uživatelům, firmám, veřejné správě a providerům blokovat útoky, předcházet poruchám, a průběžně sledovat a zdokonalovat jejich bezpečnost. www.mcafee.com

 

© 2012 Alperg Communications, s. r. o., Všechna práva vyhrazena