Úvod info@alperg.cz

Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění SIMAR zvolilo nové vedení a posílí kontrolní mechanismy

16.12.2010

Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění SIMAR uspořádalo 8. prosince valnou hromadu, na které zhodnotilo činnost v letošním roce a představilo plány na rok 2011.

Na valné hromadě byla také zvolena nová předsedkyně sdružení a zároveň jeho členové poděkovali odcházejícímu předsedovi Janu Tučkovi.

Novou předsedkyní sdružení se stala PhDr. Eva Veisová PhD., která dosud vykonávala funkci místopředsedkyně a je také ředitelkou výzkumné agentury Synovate ČR. Eva Veisová se v oblasti výzkumu trhu se pohybuje od roku 1999. Vystudovala obor sociologie a sociální politika a působí také jako lektorka na Karlově univerzitě v Praze a Západočeské univerzitě v Plzni.

Simar se chystá především zlepšit kontrolu výzkumů prováděných členskými agenturami. „Objektivní kontrola zaručí, že zadavatelé budou dostávat práci odvedenou podle mezinárodních etických a kvalitativních standardů. Bude vytvořena nezávislá skupina odborníků kontrolujících kvalitu práce agentur, a to minimálně u jednoho jimi vybraného výzkumu v každé agentuře. Budou samozřejmě zajišťovat i kontroly, které si za úplatu vyžádají zadavatelé či jiné subjekty. Tyto kroky začneme realizovat ve spolupráci se zadavateli hned od ledna,“ popisuje chystané kroky Eva Veisová.

Jako již tradičně SIMAR chystá pro příští rok konferenci Jarní SIMAR i Market Research Academy. SIMAR se také ve spolupráci s PR agenturou zaměří na zlepšení komunikace svých aktivit v médiích.

SIMAR

SIMAR je výběrové neziskové sdružení předních agentur výzkumu trhu a veřejného mínění působících v České republice. SIMAR věnuje hlavní pozornost zvyšování kvality služeb poskytovaných členskými agenturami. Dbá na důsledné dodržování vlastních etických a metodických standardů výzkumu trhu a veřejného mínění, které vycházejí z pravidel ESOMAR. SIMAR formuluje české kvalitativní standardy závazné pro členské agentury SIMAR. Členskými agenturami jsou CONFESS RESEARCH, GFK CZECH, INCOMA GFK, IPSOS TAMBOR, MEDIAN, MEDIARESEARCH, MILLWARD BROWN CZECH REPUBLIC, NMS Market Research, OPINION WINDOW, STEM/MARK a SYNOVATE.

 

© 2012 Alperg Communications, s. r. o., Všechna práva vyhrazena