Úvod info@alperg.cz

Obrat Unileasingu loni přesáhl dvě miliardy

03.02.2008

Praha 3. února 2008 – Společnost Unileasing, největší česká nezávislá leasingová společnost, uzavřela v roce 2007 obchody za 2,2 miliardy Kč. Objem nových obchodů se tak meziročně zvýšil o 15 %. Předběžný zisk před zdaněním dosáhl loni 101 milionů Kč, což představuje nárůst 14 % oproti roku 2006. Počet nových zakázek byl rovnoměrně rozdělen v celém portfoliu leasingových služeb, ve kterém přibližně dvě třetiny tvoří dopravní technika a jednu třetinu stroje a technologie.

„Růst hospodářského výsledku je pozitivní zejména proto, že v době rostoucích úrokových sazeb byl konkurenční tlak na cenu leasingu enormní,“ říká Ing. Pavel Ovsík, předseda představenstva Unileasingu.

Nové logo společnosti Unileasing, a. s. Unileasing financuje širokou škálu předmětů počínaje běžnou dopravní technikou až po speciality, jako jsou lodě, letadla, lokomotivy, vagóny ale také lyžařské vleky, rolby na úpravu sněhu, bowlingy a mnoho dalších věcí.

„Unileasing od svého založení v roce 1991 pokračuje v nepřetržitém růstu objemu obchodů. Průběžné hodnoty objemu obchodů během loňského roku signalizovaly dobré výsledky, ale konečné číslo překonalo naše očekávání,“ uvádí Ing. Pavel Nový, místopředseda představenstva společnosti. „Důležitým ukazatelem každé finanční instituce je objem pohledávek po splatnosti, ten se meziročně prakticky nezměnil a zůstává na úrovni vynikajících 4 miliónů Kč. Tato hodnota představuje pouhý zlomek procenta tržeb a nejlépe dokládá kvalitu realizovaných obchodů,“ dodává.

Unileasingu patří 14. místo v pořadí největších leasingových společností a firma svým růstem posiluje pozici největší nezávislé leasingové společnosti v České republice.

Unileasing, a. s.

Unileasing je univerzální leasingová společnost, která na českém trhu působí již od roku 1991. Vedle klasického finančního leasingu s následnou koupí najaté věci a leasingu operativního nabízí také alternativní formy financování, jako je splátkový prodej, úvěrové financování nákupu movitých a nemovitých věcí, eventuálně též odkup pohledávek dodavatelů movitých a nemovitých věcí. Ve svém portfoliu má zastoupeny všechny druhy dopravních a přepravních zařízení, dále pak široké spektrum strojírenských, energetických, zdravotnických, sportovních, kancelářských a dalších zařízení, včetně technologií a technologických celků.

 

© 2012 Alperg Communications, s. r. o., Všechna práva vyhrazena