Úvod info@alperg.cz

Obor výzkumu trhu a veřejného mínění navzdory krizi rostl: agentury zaznamenaly nárůst obratu o 7,4 procenta a očekávají další vzestup

07.02.2011

Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění SIMAR zveřejnilo svůj odhad obratu za rok 2010 a výhled na letošní rok.

Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění SIMAR zveřejnilo svůj odhad obratu za rok 2010 a výhled na letošní rok. Podle zjištěných údajů členské agentury  sdružení SIMAR dosáhly v roce 2010 obratu ve výši 1,151 miliardy korun, což je oproti roku 2009 růst o 80 milionů korun, tedy o 7,4 %. Agentury přitom na počátku loňského roku odhadovaly růst přibližně o 8,8 %, takže dosažené výsledky jen mírně zaostaly za očekáváním.

Sdružení SIMAR oslovuje při zjišťování údajů i nečlenské agentury, celkem se za loňský rok podařilo získat předběžná data od 25 agentur. Při započtení údajů od nečlenských agentur  dospělo sdružení k celkovému obratu 1,666 miliardy korun za rok 2010 (členské i nečlenské agentury).

Potěšující je i to, že z uvedených 25 výzkumných agentur neočekává žádná z agentur pokles svého obratu ani v letošním roce (2011). Velká část agentur (celkem deset) je zdrženlivá a očekává stejný obrat jako v roce 2010, sedm dalších předpovídá mírný růst, jedna růst 5 – 10 % a celkem sedm agentur předpokládá dokonce ještě výraznější růst (nad 10%).

„Zjištěné údaje naznačují, že i přes ekonomickou krizi se výzkum trhu dokázal rozvíjet. Za pozitivním vývojem vidíme především sektor rychloobrátkového zboží a obchodních řetězců,“ vysvětluje Eva Veisová, předsedkyně sdružení SIMAR. „Lze s vysokou pravděpodobností předpokládat, že celkový růst oboru výzkumu trhu za loňský rok dosáhne po zveřejnění přesných výsledků v dubnu alespoň 7,0 procent.

Celkem lze velikost trhu s marketingovými výzkumy a výzkumy veřejného mínění v České republice odhadnout na 2,4 miliardy korun, při zohlednění agentur, které neposkytují žádné údaje (přibližně jedna třetina).

 

SIMAR

SIMAR je výběrové neziskové sdružení předních agentur výzkumu trhu a veřejného mínění působících v České republice. SIMAR věnuje hlavní pozornost zvyšování kvality služeb poskytovaných členskými agenturami. Dbá na důsledné dodržování vlastních etických a metodických standardů výzkumu trhu a veřejného mínění, které vycházejí z pravidel ESOMAR. SIMAR formuluje české kvalitativní standardy závazné pro členské agentury SIMAR. Členskými agenturami jsou CONFESS RESEARCH, GFK CZECH, INCOMA GFK, IPSOS TAMBOR, MEDIAN, MEDIARESEARCH, MILLWARD BROWN CZECH REPUBLIC, NMS Market Research, OPINION WINDOW, STEM/MARK a SYNOVATE.

 

© 2012 Alperg Communications, s. r. o., Všechna práva vyhrazena